çenesi düşük

çok ve gereksiz konuşan insanlara söylenen sıfat. genelde bu insanlar boş sohbeti severler.