sol elle şeytanlar yemek yer fetvası

solağım mk. neremle yiyeyim? ayrıca şeytan olduğum doğrudur, bb.